Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.kursa.pl znajdująca się na stronie www.kursa.pl/home/page/privacy-policy

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedaje i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.kursa.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówinia lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków Imię, Nazwisko, Adres i adres e-mail. W niektórych przypadkach zostaniesz poproszony o podanie numeru telefonu.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizacji wysyłki. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

W przypadku pytań proszę skorzystać z :

Kontakt ze mną

info@kursa.pl